Съответствие

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА / СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Нашата компания е част от Oetker-Group. Етичното и законосъобразно поведение е основен приоритет за Oetker-Group в собствената ѝ стопанска дейност и в отношенията с всички бизнес партньори и клиенти. Поради силния международен растеж на Oetker-Group и нарастващите законови изисквания темата за съответствието стана значително по-важна. Поради това беше разработена система за управление на съответствието за цялата Oetker-Group.

В рамките на тази система е създадена организация за съответствие, чиито служители по съответствието са на разположение като неутрални и независими лица за контакт по всякакви въпроси, свързани с темата за съответствието.

Освен това Oetker-Group е създала процедура за подаване на сигнали за нарушения, която дава възможност на физически лица, дружества и други организации да докладват за нарушения на приложимото законодателство (напр. подкупи, измами, нарушаване на правата на човека и на разпоредбите за опазване на околната среда), на вътрешните насоки на Oetker-Group (напр. Кодекса за поведение) или на Кодекса за поведение на доставчиците на Oetker-Group, или за опасения относно потенциално или действително нарушение на тези разпоредби.

Ако разполагате с информация за евентуални нарушения на закона, свързани с дружество от групата Oetker, имате различни възможности да ни изпратите информацията си, също и абсолютно анонимно чрез нашата система за гореща линия за съответствие.

В рамките на процедурния правилник сме определили вътрешните отговорности и разглеждането на сигнали и жалби.


Налични са следните канали за докладване:

- Гореща линия за съответствие на Oetker-Group - подаване на анонимно съобщение
https://coho.oetker-group.com

- Докладване по електронна поща до организацията за съответствие на Oetker-Group

- Докладване с писмо до
Dr. August Oetker KG
Комитет за корпоративно съответствие
Lutterstraße 14
33617 Билефелд
Германия

- Подаване на сигнал по телефона чрез (безплатна) телефонна услуга с гласово съобщение

- Доклади от служители на Oetker-Group до ръководството, ръководителя, служителя по съответствието (на Групата) или друго лице за контакт на съответното дъщерно дружество (напр. в хода на личен разговор)


Ще разгледаме внимателно въпроса и ще предприемем необходимите мерки.